Ασκληπιού 15 & Τρίκαλα, 421 00
info@tsiopelakos.gr